Over klinische onderzoeken

Een klinisch onderzoek helpt bij het testen van nieuwe manieren om een ziekte te behandelen.

Klinische onderzoeken zijn de enige manier om onderzoeksgeneesmiddelen te testen. Alle geneesmiddelen moeten in klinische onderzoeken getest worden voordat ze door de FDA (of andere regelgevende instanties) voor de behandeling van patiënten kunnen worden goedgekeurd.

Er zijn veel verschillende typen van klinische onderzoeken. Het EARLY-onderzoek is een fase 2b/3 interventioneel onderzoek, waarin de veiligheid en werkzaamheid van een onderzoeksgeneesmiddel versus placebo (die er hetzelfde uitziet als het onderzoeksgeneesmiddel, maar geen werkzame stoffen bevat) wordt onderzocht bij verschillende patiëntengroepen en bij verschillende doseringen. Indien u voor deelname aan het EARLY-onderzoek in aanmerking komt, ontvangt u tabletten, en wel het onderzoeksgeneesmiddel of een placebo. U hoort dan bij een groep van circa 1650 mensen die aan het onderzoek deelnemen. 

Mogelijke voordelen en risico's van deelname aan het EARLY-onderzoek

Er bestaat geen garantie dat deelname aan het EARLY-onderzoek directe voordelen voor u zal opleveren. Mogelijke voordelen die in verband worden gebracht met deelname aan het EARLY-onderzoek zijn onder andere dat u een bijdrage kunt leveren aan onderzoek naar een mogelijke behandeling die patiënten in de toekomst voordeel kan opleveren en u ons kunt helpen meer inzicht te krijgen in hoe het risico op de ontwikkeling van symptomen van de ziekte van Alzheimer verandert bij verschillende hoeveelheden van ongewenste amyloïde eiwitten.

Het nemen van een onderzoeksgeneesmiddel kan risico's met zich meebrengen, want u kunt last krijgen van bijwerkingen die met het onderzoeksgeneesmiddel in verband staan. Deze kunnen variëren van onaangenaam tot ernstig of levensbedreigend. Niet alle bijwerkingen die verband houden met het onderzoeksmiddel dat bij dit onderzoek genomen wordt, zijn momenteel bekend; indien er tijdens uw deelname aan dit onderzoek nieuwe informatie over bijwerkingen verkregen wordt, zal uw onderzoeksarts u direct hierover informeren.

Klik hier om enkele eenvoudige vragen te beantwoorden, zoek een onderzoekslocatie bij u in de buurt of bel 0800-0228 459 om met een zorgverlener te spreken, zodat u kunt nagaan of u voor deelname aan het EARLY-onderzoek in aanmerking komt.